Dětské sportovní oblečení a dětské filmy na DVD
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (emailem, doporučeným dopisem).
Po odstoupení od smlouvy musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat v zákonné lhůtě doporučeně zpět. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí  zaplacenou částku za zboží a poštovné předem dohodnutým způsobem.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů proběhne tak, že částka která má být dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady odpovídajícím způsobem snížena.

Rozbalené nosiče dat jsou považovány za zcela znehodnocené ( jejich dalším prodejem by byla porušena autorská práva ).
Pokud je oděvní zboží rozbaleno, je považováno za použité a nemůže být opět prodáváno dalšínu zákazníkovi jako nové ( především z hygienických důvodů ). Jeho hodnota je snížena, vrácená částka je proto o 30% nižší.

Pokud je zboží poškozeno, nelze odstoupit od kupní smlouvy.